Üye Aidatları

5362 Sayılı yasanın 61 nci madde geregince yıllık aidatlar nisan ve ekim aylarında iki esit taksitte ödenir.

Yıllık olarak ödenen aidat borçları taksitli ödemek istemeyen üyelerimiz toplu bir sekilde de kapatabilir.

Yıllık aidatlarını süresi içinde ödemeyen üyelerin yönetim kurulunca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir.

Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere ödeme yapılıncaya kadar Odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez.