2022 yılı için yıllık aidat ücreti güncellendi !

01.07.2022 tarih ve 31883(mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı uyarınca asgari ücret 01.07.2022-31.12.2022 tarihleri arasında yeniden güncellenmiş olup,bu doğrultuda bakanlık tarafından açıklanan genelge ile yıllık oda aidat tutarları 648,00 TL olarak güncellenmiştir.