HATIRLATMA !

Değerli Üyelerimiz; 2023 yılında Basit Usülde vergilendirilebilme ve Gelir vergisinden Basit Usüle geçiş hadleri aşağıda belirtilmiştir; * Yeni vergi mükellefi olacak meslektaşlarımızın Kira Bedellerinin 2023 yılı için yıllık 35.000,00 TL ve altında bir ücret olması halinde,2023 yılı için yıllık işyeri cirolarının 220.000,00 TL sınırlanması ile Basit Usülde vergilendirilebilmeleri mümkündür. Geli vergisinden Basit Usüle geçiş yapmak isteyen üyelermizin ise ; * Kira Bedelilerinin 2021 yılı için yıllık 12.000,00 TL ve altında bir ücret olması,2022 yılı için yıllık 16.000,00 TL ve altında bir ücret olması, * Yıllık işyeri cirolarının 2021 yılı için yıllık 75.000,00 TL ve altında bir tutar olması,2022 yılı için yıllık 100.000,00 TL ve altında bir tutar olması halinde,25.01.2023 tarihine kadar İnteraktif Vergi dairesi üzerinden bağlı bulundukları vergi dairesine vergi türü değişikliği başvurusunda bulunup Gelir vergisinden Basit Usüle geçebilirler. Başkan B.Ali YATKIN