KDV ve Taban Fiyat Oranları

Hukuki ve teknik çalışmaları talamlanmış olan Taban Fiyat Tarife uygulamasına geçiş ve KDV Oranlarında İyileştirme hususunda çalışmamızı tamamladık.