Ticaret Bakanlığı Kira ve Hibe Desteği usul ve esaslar

Ticaret Bakanlığımız Kira ve Hibe Desteği ile ilgili usül ve esasları belirten tebliğ ve açıklama yayınlamıştır